หมวดหมู่ :
เรียงตาม :
แสดง :
สำนักพิมพ์ : -
วันที่เผยแพร่ : Mar 19, 2021
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เผยแพร่ : Mar 19, 2021
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เผยแพร่ : Mar 19, 2021
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
วันที่เผยแพร่ : Feb 09, 2021
ชื่อหนังสือ : วิถีสตาร์ทอัพ
ผู้แต่ง : อศินา พรวศิน
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
วันที่เผยแพร่ : Feb 09, 2021
ชื่อหนังสือ : Marketing 4.0 การตลาด 4.0
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
วันที่เผยแพร่ : Feb 09, 2021
ชื่อหนังสือ : ทักษะการบริหารทีม
ผู้แต่ง : Anne Donnellon
สำนักพิมพ์ : เอ็กชเปอร์เน็ท
วันที่เผยแพร่ : Feb 09, 2021
ผู้แต่ง : Ralph Katz
สำนักพิมพ์ : เอ็กชเปอร์เน็ท
วันที่เผยแพร่ : Feb 09, 2021
ผู้แต่ง : Alfred E. Osborne Jr., Ph.D.
สำนักพิมพ์ : เอ็กชเปอร์เน็ท
วันที่เผยแพร่ : Feb 09, 2021
ชื่อหนังสือ : Th e Sustainable Business
ผู้แต่ง : Jonathan T Scott
สำนักพิมพ์ : EFMD
วันที่เผยแพร่ : Dec 03, 2020
ชื่อหนังสือ : The Basics of Financial Econometrics
ผู้แต่ง : MARKUS HÖCHSTÖTTER
สำนักพิมพ์ : Wiley
วันที่เผยแพร่ : Dec 03, 2020
ชื่อหนังสือ : ROMANCING THE B R A N D
ผู้แต่ง : T IM H A L L O R A N
สำนักพิมพ์ : JOSSEY-BASS
วันที่เผยแพร่ : Dec 03, 2020